seungjoolim's blog

아침고요 수목원 & 남이섬에서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

화창한 오후 잠자리들의 쉬는 시간인가 봅니다.

 

 

  

 

 

 

신입 회원님들의 멋진 사진입니다.

 

       이윤정 아녜스 자매님 사진들

 

 

 

 

 

 

         최 마리아 엘리사벳자매님 사진들입니다.

 

 

 

 

 

 

        정경희 카타리나 자매님 사진들입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicate content